Facebook Twitter
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • Inauguracja festiwalu ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • Dyrektor festiwalu ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • wyróżnienie ZOOM - ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • wyróżnienie ZOOM - ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • nagroda Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • nagroda jury studenckiego, ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • wyróżnienie ZOOM - ZBLIŻENIA 2018
 • projekcja filmu niemego z muzyką na żywo, ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • nagroda Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • najlepszy video-art. ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • najlepszy film dokumentalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • najlepszy film fabularny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • gala festiwalowa ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZOOM 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM - ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM - ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM - ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • multimedialny spektakl muzyczny ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2018
 • nagroda jury studenckiego ZOOM-ZBLIŻENIA 2018
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2018

NEWS

więcej »

KONKURS

GALERIA

zobacz całą galerię »

Facebook

Twitter

 

MY WŚRÓD OBCYCH. OBCY WŚRÓD NAS

23.02.2018 piątek, godz. 11:00

hotel Mercure w Jeleniej Górze


Międzynarodowa debata, której tematem będzie kryzys migracyjny w Europie. Zjawisko budzi ogromne zainteresowanie środków masowego przekazu, instytucji unijnych oraz władz poszczególnych państw, a także badaczy wielu dyscyplin naukowych. Wywołuje ogromne emocje, stając się przedmiotem dyskursu politycznego i społecznego.
Czy społeczeństwa państw unijnych są mentalnie przygotowane na przyjęcie uchodźców? Jakie są powody i skutki migracji? Jak racjonalnie rozmawiać o tym problemie? Jakie rozwiązania można przyjmować? Czy możliwa jest asymilacja kulturowa uchodźców? Jakie są zagrożenia i wyzwania społeczeństwa wielokulturowego?
Będzie nas interesowało stanowisko krajów wyszehradzkich wobec tych zagadnień – stanowisko władz i obywateli tych państw. Zaprosiliśmy przedstawicieli każdego krajów V4 do dyskusji na ten temat. Uczestnikami debaty będą:

Magdalena Środa
polska etyk, filozof, publicystka, feministka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą.

Anna Grażyna Suchocka
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, realizujące działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności kulturowe i religijne występujące w ochronie interesów i praw mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych.

Alexander Tomský
czeski politolog, pedagog, pisarz, komentator, dziennikarz i tłumacz
 
Péter Tálas
węgierski historyk, doktor nauk politycznych, ekspert ds. polityki bezpieczeństwa w Europie Środkowej i nowych wyzwań w tej dziedzinie, polonista
 
moderator:
Artur Zaborski
dziennikarz, krytyk filmowy. Był redaktorem w Onet.pl i redaktorem naczelnym portalu Stopklatka.pl. Współpracownik licznych imprez filmowych, wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej.
 

Wydarzenie  w ramach sekcji: Film jako pretekst do debaty o kryzysach we współczesnym świecie