Facebook Twitter
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • konkurs filmu fabularnego ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • najlepszy video-art ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • najlepszy film animowany ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • konkurs filmu animowanego ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • najlepszy film fabularny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • konkurs filmu fabularnego ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • gala finałowa ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • najlepszy film dokumentalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • gala finałowa ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • konkurs filmu dokumentalnego ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • gala finałowa ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • wyróżnienie ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • ZOOM – ZBLIŻENIA 2017
 • pokaz specjalny ZOOM – ZBLIŻENIA 2017

NEWS

więcej »

KONKURS

GALERIA

zobacz całą galerię »

Facebook

Twitter

Visegrad Fund
Film jako pretekst do debaty o kryzysach
we współczesnym świecie

21. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA

Jelenia Góra, 19 – 25.02.2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­R E G U L A M I N:

_______________________________________________________________________________________

1.   W ramach 21. MFF „ZOOM - ZBLIŻENIA” 2018 organizowane są trzy międzynarodowe konkursy filmowe:

KONKURS FILMU FABULARNEGO,

KONKURS FILMU DOKUMENTALNEGO

KONKURS VIDEO-ART

2.   Konkursy odbędą się w dn. 21 – 24 lutego 2018 r.  w Jeleniej Górze

3.   Ideą konkursów jest prezentacja kina autorskiego, ambitnego, o wysokich walorach artystycznych, poruszającego niezależną i oryginalną tematykę.

4.   Zgłaszane filmy muszą być zrealizowane w latach 2016 – 2017.

5.   Czas trwania zgłaszanego filmu nie może przekroczyć odpowiednio:

– film fabularny – max 60 min.

– film dokumentalny – max 60 min.

– video-art – max 15 min.

6.   Jeden film może być zgłoszony tylko i wyłącznie do jednego konkursu organizowanego podczas Festiwalu. Ten sam film zgłoszony jednocześnie do kilku konkursów zostanie  zdyskwalifikowany.

7.   Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo.

8.   Filmy do mogą być zgłaszane poprzez jeden wybrany przez autora sposób:

a/ www.zoomfestival.pl  (button ZGŁOŚ FILM) – wypełniając formularz rejestracyjny na stronie i przesyłając publiczny lub prywatny (z hasłem lub bez) link do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym.

b/  platformę internetową FilmFreeway: 

https://filmfreeway.com/festival/InternationalFilmFestivalZOOMZBLIZENIA

Prosimy o NIE ZGŁASZANIE filmów przez więcej niż jedną platformę jednocześnie.

9.   Festiwal pobiera opłaty za zgłaszanie filmu poprzez platformę FilmFreeway w wysokości 5,00 USD za każdy zgłaszany film. W przypadku zgłaszania filmu przez formularz rejestracyjny na stronie: www.zoomfestival.pl opłata nie jest pobierana.

10.  Termin nadsyłania filmów upływa z dn. 15.09.2017

11.  Jedynym wyjątkiem są filmy studenckie, które można zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie www.zoomfestival.pl do dnia 15.10.2017

12. Filmy obcojęzyczne (za wyjątkiem filmów zrealizowanych w angielskiej wersji językowej) muszą posiadać napisy w języku angielskim.

13.  Autorzy filmów zrealizowanych w języku polskim proszeni są o przysłanie kopii z napisami w języku angielskim.

14.  Selekcji filmów nadesłanych do konkursu dokona powołana przez organizatora komisja kwalifikacyjna. Jej decyzje są nieodwołalne.

15.  O wynikach kwalifikacji autorzy filmów zostaną poinformowani na oficjalnej stronie internetowej festiwalu http://www.zoomfestival.pl do dnia 8.12.2017 r.

16.  Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji filmów.

17.  Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do przesłania do dn. 31.12.2017 r.:

a/  3 kadrów z filmu (rozdzielczość 300 dpi)

b/ kopii emisyjnych zakwalifikowanych filmów.  

na adresy:

zoom.maincontest@gmail.com – w przypadku zakwalifikowania do konkursów filmu fabularnego i dokumentalnego

zoom.videoartcontest@gmail.com – w przypadku zakwalifikowania filmu do konkursu video-art.

W przypadku przesyłania mailem linku do pobrania filmu, link musi pozostać aktywny do dnia 25.02.2018 r. W przypadku wysyłania nośnika pocztą zwykłą do biura festiwalowego decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku nie przesłania do dn. 31.12.2017 kopii emisyjnej zakwalifikowanego filmu, zostaje on zdyskwalifikowany.

18.  Projekcja filmów zakwalifikowanych do konkursów może się odbywać w następujących systemach:

a/ konkurs filmu fabularnego: DCP, blu-ray, mp4 HD, mov. Inne formaty wymagają wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem. W przypadku kopii emisyjnej na nośniku DCP autor zobowiązany jest również do przesłania kopii zapasowej filmu w mp4 HD dla celów promocyjnych.

b/ konkurs filmu dokumentalnego: DCP, blu-ray, mp4 HD, mov. Inne formaty wymagają wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem. W przypadku kopii emisyjnej na nośniku DCP autor zobowiązany jest również do przesłania kopii zapasowej filmu w mp4 HD dla celów promocyjnych.

c/ konkurs video-art: DVD, blu-ray, mp4 HD, mov. Inne formaty wymagają wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem.

19. Organizatorzy nie ponoszą żadnych kosztów transportowych ani opłat celnych związanych z dostarczeniem i odsyłaniem kopii filmów nadsyłanych do pokazów konkursowych.

20.   W przypadku kopii emisyjnych nadsyłanych pocztą zwykłą organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie kopii filmów powstałych z przyczyn od nich niezależnych.

21. Filmy zakwalifikowane do konkursów ocenione zostaną przez trzy niezależne, profesjonalne grona jurorów powołane przez organizatora.

22. Uroczyste zakończenie festiwalu, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 24.02.2018 (sobota) w godzinach wieczornych. Projekcje filmów nagrodzonych odbędą się w niedzielę 25.02.2018 r. (dokładny program imprezy zostanie opublikowany na stronie internetowej festiwalu).

23.   Do konkursu nie przyjmujemy filmów członków Jury, filmów zrealizowanych w celach komercyjnych oraz seriali, trailerów, teledysków, reklam, czołówek i filmów korporacyjnych.

_________________________________________________________________________N A G R O D Y:

1.   Przewiduje się przyznanie następujących równorzędnych trzech Nagród Głównych:

Nagroda za najlepszy film fabularny,

Nagroda za najlepszy film dokumentalny,

Nagroda za najlepszy video-art,

oraz wyróżnienia i nagrody specjalne w każdym z konkursów

2.   Jury i organizator mają prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.

3.   Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność autora filmu w czasie ceremonii rozdania nagród. Autorom filmów nagrodzonych, nieobecnym na ceremonii rozdania nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe.

4.   W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na piśmie, podobnie jak i zgłoszenie uczestnictwa, powinny znaleźć się u organizatora najpóźniej na tydzień przed konkursem. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna go za nieobecnego.

5.  Nieodebrane przez laureatów nagrody przechodzą do puli nagród następnej edycji festiwalu.

6.   Nagrody wypłacane będą gotówką lub przelewem na rachunek bankowy laureata.

7.   Od nagród potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  

_____________________________________­­­­­­­__________________      D Y R E K T O R  F E S T I W A L U:

Sylwia Motyl-Cinkowska - mająca decydujący głos w sprawach spornych nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji, tel: 75 75 31 831, fax: 75 75 410 90;  e-mail: papillon7@op.pl

 

____________________________________________________  K O O R D Y N A T O R    P R O J E K T U:

Marek Oleksy                          

tel. +48 600 276 175,           

________________________________________________________B I U R O   O R G A N I Z A C Y J N E:

Osiedlowy Dom Kultury,

ul. K. Trzcińskiego 12,

58 - 506 Jelenia Góra

tel./fax:  75 75 31 831, 75 75 410 90

zoom.maincontest@gmail.com  (kontakt w sprawach konkursu filmów fabularnych i konkursu filmów dokumentalnych)

zoom.videoartcontest@gmail.com  (kontakt w sprawach konkursu video-art)

http://www.zoomfestival.pl

___________________________________________________________________A K R E D Y T A C J A:

1.     Koszty zakwaterowania w hotelu (w pokojach dwuosobowych) podczas trwania konkursu, tj. w dn. 21 – 25.02.2018 oraz wyżywienia i uczestnictwa w imprezach festiwalowych dla 1 osoby z ekipy każdego zakwalifikowanego na Festiwal filmu, pokrywają organizatorzy.

2.  Chęć uczestnictwa w festiwalu należy potwierdzić e-mailowo po ogłoszeniu listy filmów zakwalifikowanych do konkursu, nie później niż do dnia 28.01.2018 r. Brak potwierdzenia uznawany będzie za rezygnację z osobistego udziału w Festiwalu.

3.   Pozostali  autorzy  filmów (w miarę wolnych miejsc) ponoszą tylko częściowy koszt zakwaterowania w hotelu,  całodziennego wyżywienia i uczestnictwa w imprezach festiwalowych:

- uczniowie, studenci, członkowie Federacji Niezależnych Twórców Filmowych:    50 zł/doba

- pozostali autorzy:     70 zł/doba

Pozostali uczestnicy, nie będący autorami filmów zakwalifikowanych:        150 zł/doba

4.    Akredytację  można  wpłacić   na   konto:   Bank Millennium  24 1160 2202 0000 0000 4884 5013 (należy przywieźć ze sobą ksero dowodu wpłaty) lub w Biurze  Organizacyjnym w dniu przyjazdu na  MFF  ZOOM - ZBLIŻENIA.

5.   Koszty dojazdu twórcy pokrywają we własnym zakresie.

 

____________________________________________________________P R A W A    A U T O R S K I E :

1.   Prawa autorskie Filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

2.   Zgłaszając film do udziału w Festiwalu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną, bezpłatną prezentację w ramach projekcji festiwalowych.

3.   Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych. Zgłaszający podpisują oświadczenie zezwalające organizatorom na nieodpłatne emisje fragmentów filmu w TV oraz zgodę na emisje filmu na specjalnych pokazach publicznych promujących Festiwal.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Festiwalu. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Festiwal.

5.  Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na uczestnika.

6.   Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.

7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

8.   Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

9.   W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

10.    Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.